โครงการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย


การประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest

“พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

พราวไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

▪️ โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย การประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

94

ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

64

ผ่านเกณฑ์การประกวด

30

ไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด

13

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ

ประกาศคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ

เรื่อง ผลการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest

“พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์ฌอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

โดยได้มีมติตัดสินผลการพิจารณาภาพยนตร์สั้น Short Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” จำนวน ๑๓ รางวัล ดังนี้

วันนี้มีอะไรใหม่บ้าง?

ข่าวสารจาก “พราวไทย”

แนะนำคณะกรรมการตัดสินการประกวด

📍 ขอแนะนำคณะอนุกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 8 ท่าน

นำโดย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศาสตร์จารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ รวมถึงคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติท่านอื่น ๆ ผู้มีชื่อเสียงในแวดวงการภาพยนตร์อีกมากมาย…

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน

📍 4 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงาน โดยคณะอนุกรรมการตัดสิน…

ยินดีกับ 13 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบการตัดสินจากคณะกรรมการ

ร่วมลุ้นรางวัลชนะเลิศการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้นพราวไทยไปพร้อม ๆ กัน 27 กรกฎาคม 2566…