ลำดับผลรางวัลการประกวดแต่งบทเพลงและการแสดงพื้นบ้าน “ฉ่อย”

รางวัลชนะเลิศ
ทีมปัญจรส

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ทีมรวมพลคนร้องฉ่อย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ทีมห้ากุมาร

รางวัลชมเชย
ทีมวงดอกคูณและทีมศรีสมเด็จ